Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
NHẤT TUẤN

Tên thật: Phạm Hậu.
Sinh năm 1934 tại Quần Phương Hạ, Hải Hậu, Nam Định.
Quê ngoại quê nội ở Ninh Bình

- cựu học sinh CHU VĂN AN Saigon
- Công chức tiểu bang Washington , 1976-1994

- Cử Nhân Thương Mại, City University , Seattle , 1981

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:

- Truyện Chúng Mình thơ (tự xuất bản) 3 tập (1959-1963)
- Toàn bộ thi phẩm Truyện Chúng Mình (5 tập), Khai Trí xuất bản. Saigon 1964
v.v…

- Trên 40 bài thơ Tryện Chúng Mình đã phổ nhạc bởi nhiều nhạc sĩ (1959-2008)

 

Tất cả các bài của tác giả NHẤT TUẤN:
    TRUYỆN CHÚNG MÌNH - Thơ mới & thơ tự do - May 19, 2011
    HOA HỌC TRÒ - Thơ mới & thơ tự do - May 09, 2011
    XIN TRẢ LẠI EM - Thơ mới & thơ tự do - Apr 29, 2011
    TÓC RỐI - Thơ mới & thơ tự do - Mar 03, 2011
    BÀI THƠ CUỐI - Thơ mới & thơ tự do - May 03, 2010
    CÁNH IMMORTEL CUỐI CÙNG - Thơ mới & thơ tự do - Apr 23, 2010
    CHỦ NHẬT NÀY TRẪM NHỚ ÁI KHANH KHÔNG? - Thơ mới & thơ tự do - Apr 04, 2010
    CÁNH LÁ PHONG - Thơ mới & thơ tự do - Feb 28, 2010
    LỠ MỘT MÙA THI - Thơ mới & thơ tự do - Jan 13, 2010
    KỶ NIỆM BUỒN - Thơ mới & thơ tự do - Jun 21, 2009
    HOA LÒNG - Thơ mới & thơ tự do - May 03, 2009

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003