Aug 15, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
TRÌNH HƯƠNG

Tên thật: ÐINH VĂN TRIỂN
Sinh quán : Làng Trình Phố, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Ngụ tại Montréal – Canada từ năm 1993
Mất Tháng 5 Năm 2004
Giáo sư Anh Văn Trường Pétrus Ký Saigon.

Tất cả các bài của tác giả TRÌNH HƯƠNG:
    VẮNG LẶNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - May 07, 2004
    HOÀI NIỆM TÌNH YÊU - Thơ mới & thơ tự do - May 06, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003