Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VẮNG LẶNG
TRÌNH HƯƠNG

Ấy ai phác họa cảnh tiêu sơ
Trắng sữa vung trời vắng lặng tờ
Tuyết giá, cây quằn, làn gió thoảng
Ðường băng, ngõ tắt, chiếc xe mơ
Lợi danh lạt lẽo từ khi sớm
Ðường phố triền miên đến tận giờ
Ý hẳn giầu sang là trái buộc
Thương nhân cũng mải lựa vần thơ!

TRÌNH HƯƠNG

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003