Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
NGUYỄN VĂN BẢO

Sinh năm 1934
Nguyên quán: Ninh Bình, Bắc Việt.
- Tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ tại Ðại Học Y Khoa Saigon năm 1966.
- Medical director of M.S.D.C State Hospital của INDIANA. từ 1979-2000
hưu trí từ 2001.

TÁC PHẨM ÐÃ XUẤT BẢN:

Hoành Sơn Ngâm Khúc, Thơ 2300 câu

Chưa Xuất bản:

- Tám Thơm, tiểu thuyết
- Lời thu tàn, 100 bài thơ đủ loại.


 

Tất cả các bài của tác giả NGUYỄN VĂN BẢO:
    LẦU HOÀNG HẠC - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 06, 2005
    TRÁCH THÔI HIỆU - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 20, 2004
    ÐÊM CANCUN - Thơ mới & thơ tự do - Jun 04, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003