Dec 16, 2019   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
LẦU HOÀNG HẠC
NGUYỄN VĂN BẢO

Hạc vàng tiên cưỡi đi rồi,
Còn Lầu Hoàng Hạc đất trời lênh đênh.
Hạc vàng khuất dạng trời xanh,
Ngàn năm mây trắng trôi quanh dầu dầu.
Cỏ hương Anh Vũ xôn xao,
Ánh dương vằng vặc cây màu Hán Dương.
Mây vần sóng vỗ sầu vương,
Ðầu sông khói sóng quê hương nơi nào?

NGUYỄN VĂN BẢO

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003