Jul 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
HOÀNG MỸ HƯƠNG


 

Tên thật và bút hiệu : HOÀNG MỸ HƯƠNG
Bút hiệu khác : hmh, Tâm Hoa
Sinh năm : 1949 tại Sài Gòn
Cư ngụ : Santa Ana, California USA
Ðịnh cư tại Mỹ từ 1985.

Nghề nghiệp hiện tại : Kỹ sư Ðiện Toán
Nghề nghiệp tại Việt Nam : Giáo sư môn Vật Lý
(Trung học Lê Quý Ðôn, Phú Nhuận, Cứu Thế - Sài Gòn)

Tất cả các bài của tác giả HOÀNG MỸ HƯƠNG:
    MÙA THU TRƯỚC GIẢNG ĐƯỜNG - Thơ mới & thơ tự do - Jan 15, 2016
    CHỢT NGHE TĨNH LẶNG GIỮA NGÀY XÔN XAO - Thơ cổ điển & tiền chiến - Nov 08, 2015
    CÓ DÒNG SÔNG NHỚ CHUYẾN ÐÒ NGANG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 12, 2015
    GOM VỘI CHÚT THƠ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Dec 13, 2014
    THU XƯA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 11, 2014
    BIỂN VẮNG, Thơ Xướng Họa Hoàng Mỹ Hương - Hồ Trường An - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 01, 2014
    NGÀN NĂM XA XÔI - Thơ mới & thơ tự do - Jun 07, 2014
    LÀM THÂN HẠT BỤI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 17, 2014
    ÐỂ GIÓ CUỐN ÐI... - Thơ cổ điển & tiền chiến - Sep 21, 2013
    NGƯỢC DÒNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 21, 2013
    TẠ ƠN - Thơ mới & thơ tự do - May 01, 2013
    GHÉ THĂM HÀN SAN TỰ - Thơ mới & thơ tự do - Oct 15, 2012
    DUYÊN - Thơ mới & thơ tự do - Oct 04, 2012
    NGHE CHUÔNG TAN GIỌT SƯƠNG MÙ TRẦN GIAN - Thơ mới & thơ tự do - Sep 24, 2012
    ÐÁP LỜI - Thơ mới & thơ tự do - Dec 08, 2011
    Dịch Thơ HAIKU của BASHO - Thơ mới & thơ tự do - Jul 22, 2010
    XUÂN, HẠ, THU, ÐÔNG... RỒI XUÂN - Thơ mới & thơ tự do - Feb 14, 2009
    TRONG TĨNH LẶNG GIỌT TÂM KINH RƠI KHẼ - Thơ mới & thơ tự do - Oct 24, 2008
    ÐIỂM BAN SƠ - Thơ mới & thơ tự do - Dec 24, 2007
    NGŨ NGÔN - Thơ mới & thơ tự do - Aug 27, 2004
    NGHỊCH LƯU - Thơ mới & thơ tự do - Jun 08, 2004
    NGẬM NGÙI THÁNG TƯ (Họa Bóng Mây Kim Cổ - Thơ HỒ TRƯỜNG AN) - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 13, 2004
    KHẮC KHOẢI ÐÊM XUÂN, họa Ðêm Không Ngủ... thơ Hà Thượng Nhân - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 29, 2004
    XUÂN THA HƯƠNG (Họa 3) - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 21, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003