Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
HỒNG VŨ LAN NHI


 

Hồng Vũ Lan Nhi có tên thật là Lê Hồng Diệp,
Sinh quán tại Ninh Bình.
Năm 1949-52: nữ sinh tiểu học trường Rosaire và
Quang Trung (Hà Nội)

Năm 1952-54: nữ sinh Ðồng Khánh, Huế.
Năm 1962-68: Giáo sư trung hoc Hưng Ðạo, SaiGon

* Theo học đại học Luật Khoa SaiGon
* Cộng tác với nhật báo Tự Do, phụ trách trang phụ nữ

Di tản sang Mỹ năm 1975, định cư tại nam California

TÁC PHẨM ÐÃ XUẤT BẢN

thi phẩm “Hoài Niệm”, 2003.

Tất cả các bài của tác giả HỒNG VŨ LAN NHI:
    LỜI QUÁN HẸN BÊN SÔNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 07, 2004
    MỘT NGÀY NÀO ĐÓ - Thơ mới & thơ tự do - Jul 30, 2004
    PHÙ DU - Thơ mới & thơ tự do - Mar 27, 2004
    TIẾNG ÐÀN XƯA - Thơ mới & thơ tự do - Mar 24, 2004
    MÙA TRĂNG KỶ NIỆM - Thơ mới & thơ tự do - Mar 24, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003