Jun 18, 2021   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
Tịnh Nghiêm NGHIÊM XUÂN CƯỜNG
Sinh năm 1953
Nghề nghiệp: Bác Sĩ
Cộng tác viên của nhiều trang Web và TạpChí:

- Y tế Nguyệt San
- Hoa Nghiêm
- Trúc Lâm
Tất cả các bài của tác giả Tịnh Nghiêm NGHIÊM XUÂN CƯỜNG:
    CON ÐÃ VỀ ÐÂY - Thơ mới & thơ tự do - Apr 28, 2004
    TỪNG GIÂY, TỪNG HƠI THỞ - Thơ mới & thơ tự do - Apr 10, 2004
    VÔ CỚ LỆ RƠI - Thơ mới & thơ tự do - Apr 10, 2004
    XUÂN BẤT TẬN - Thơ mới & thơ tự do - Mar 18, 2004
    GIỮA MUÔN TRÙNG NGÀN ÐỜI LÀ KHÔNG - Thơ mới & thơ tự do - Mar 18, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003