Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
CUNG TRẦM TƯỞNG

- Sinh năm 1932 tại Hà Nội
- Cựu học sinh CHU VĂN AN Hà Nội
- Tốt nghiệp Kỹ sư, Phó Tiến Sĩ Khoa Học, Paris, FRANCE

- Hội viên Văn Bút Pháp và Hội viên danh dự Văn Bút Quốc Tế, (P.E.N. International)
- Cư ngụ tại Saint Paul, Minnesota - USA 

TÁC PHẨM ÐÃ XUẤT BẢN:
- Lục Bát Cung Trầm Tưởng
- Lời Viết Hai Tay, Thơ, tái bản 1999
- Những Dấu Chân Ngang Trên Một Triền Phiến Ðịnh, Thơ 2003
- Bài Ca Níu Quan Tài.
 

 

Tất cả các bài của tác giả CUNG TRẦM TƯỞNG:
    CHUYẾN CHÓT - Thơ mới & thơ tự do - Nov 04, 2011
    NHỊ TRÙNG - Thơ mới & thơ tự do - Jul 18, 2011
    TIỀN ÐỒN - Thơ mới & thơ tự do - Aug 16, 2010
    GIAO KHÚC - Thơ mới & thơ tự do - Nov 22, 2005
    CHƯA BAO GIỜ BUỒN THẾ - Thơ mới & thơ tự do - Mar 18, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003