Jan 29, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
TRƯỜNG KỲ
Hình ảnh
#1
Bấm vào hình
để phóng to

- Sinh ngày 29 tháng 3 năm 1946 tại Hà Nội,
- con ông Vũ Ngọc Trân và bà Phạm Thị Trọng Yêm

- Cựu hoc sinh trường trường Puginier Hà Nội

- Mất ngày 22 tháng 03 năm 2009

 

Tất cả các bài của tác giả TRƯỜNG KỲ:
    THẾ GIỚI THÁNH CA CỦA NHẠC SƯ PHẠM ÐỨC HUYẾN - TRƯỜNG KỲ - Sinh hoạt văn học-nghệ thuật - Apr 29, 2006

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003