Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
TRẦN MỘNG TÚ


Sang Mỹ năm 1975.
Cộng tác với các báo văn học trong và ngoài nước Mỹ.
Hiện là Chủ bút Nguyệt San Phụ Nữ Gia Ðình Người Việt
ở quận Cam, California.
Cư ngụ cùng gia đình tại tiểu bang Washington.

ÐÃ XUẤT BẢN:
- Thơ Trần Mộng Tú, 1990, NXB Người Việt
- Câu Chuyện Của Lá Phong (tập Truyện) 1994, NXB
Người Việt.
- Ðể Em Làm Gió (Thơ) 1996, NXB Thế Kỷ 21
- Cô Rơm và những Truyện ngắn khác, 1999 NXB Văn Nghệ
- Ngọn Nến Muộn Màng (Thơ) 2005, NXB Thư Hương

Tất cả các bài của tác giả TRẦN MỘNG TÚ:
    GỌI NẮNG - Thơ mới & thơ tự do - Jan 29, 2013
    MƯA SÀI GÒN MƯA SEATTLE - Truyện/Ký - Apr 10, 2009
    CẢ MỘT DÒNG SÔNG ĐỨNG LẠI CHỜ - Thơ mới & thơ tự do - Nov 27, 2008
    LÒNG NÀO NHƯ SUỐI CẠN - Thơ mới & thơ tự do - Nov 11, 2008
    THORNBIRD - Thơ mới & thơ tự do - Oct 10, 2008
    NGỌN NẾN MUỘN MÀNG - Thơ mới & thơ tự do - Aug 01, 2008
    CHUYỆN CỦA ÐÔI GIẦY - Thơ mới & thơ tự do - Jun 21, 2008
    KIẾP SAU - Thơ mới & thơ tự do - Aug 26, 2006
    SAU MAI THẢO ÐẾN NGUYÊN SA - Thơ mới & thơ tự do - Dec 03, 2005

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003