Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
VƯƠNG ÐỨC LỆ

Tên thật : Lê Ðức Vượng
Sinh năm 1937
Mất năm 2008, tại Virginia, USA
Nguyên quán: Hà Ðông, Bắc Việt.
Cựu học sinh CHU VĂN AN Sài Gòn.

TÁC PHẨM ÐÃ XUẤT BẢN:

- Ðường Lên Thiên thai, Thơ, Saigon1962
- 40 Bài Thơ của Mai Trung Tĩnh và Vương Ðức Lệ,
Saigon 1960
[Giải Thưởng Văn Chương Toàn Quốc (1960-1961)]
- Tình Thơ Vương Ðức Lệ, Saigon1970
- Thiên Nga Trên Ngọn Ðỉnh Trời, Saigon1974
- Thơ Vương Ðức Lệ, Tủ sách Tiếng Quê Hương,
Virginia 2000
- Thơ Tình Vương Ðức Lệ, Tủ sách Tiếng QuêHương,
Virginia 2003
-Thơ Giữa Đời Thường, Tủ sách Tiếng Quê Hương, Virginia 2005

Tất cả các bài của tác giả VƯƠNG ÐỨC LỆ:
    BÀI Ở VĂN MIẾU HÀ NỘI - Thơ mới & thơ tự do - Nov 14, 2011
    BỨC TƯỜNG KHÔNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 24, 2011
    Hạt Cát Lưu Vong - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 06, 2011
    HỒ GƯƠM - Thơ cổ điển & tiền chiến - Sep 09, 2011
    NGỒI BÊN QUÁN NHỎ - Thơ mới & thơ tự do - Jun 26, 2011
    MỞ CỬA BUỒNG KHÔNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Feb 06, 2008
    THA HƯƠNG NGỘ CỐ TRI - Thơ mới & thơ tự do - Jan 30, 2008
    DỖ DÀNH NGƯỜI YÊU - Thơ mới & thơ tự do - Dec 16, 2007
    ÂM TY - Thơ mới & thơ tự do - Dec 13, 2007
    YÊU - Thơ mới & thơ tự do - Dec 02, 2007
    GÓC TỐI THIÊN ÐƯỜNG - Thơ mới & thơ tự do - Nov 16, 2007
    TÌM NHAU - Thơ mới & thơ tự do - Nov 01, 2007
    ÐÊM THẦM - Thơ mới & thơ tự do - Oct 17, 2007
    KẼ TÓC CHÂN TƠ - Thơ mới & thơ tự do - Oct 02, 2007
    ÐƯỜNG VỀ - Thơ mới & thơ tự do - Sep 17, 2007
    BÀN TAY VUỐT MẮT - Thơ mới & thơ tự do - Aug 30, 2007
    HỒN CHIỀU - Thơ mới & thơ tự do - Jul 31, 2007
    HOÀI NIỆM XANH - Thơ mới & thơ tự do - Jul 17, 2007
    NỖI BUỒN TỰ THÂN - Thơ mới & thơ tự do - Jul 06, 2007
    TÀN PHAI - Thơ mới & thơ tự do - May 20, 2007
    CHÂN BƯỚC LANG THANG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Dec 29, 2006
    PHÙ HƯ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Dec 24, 2006
    CÒN CHI ÐỂ LẠI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Dec 19, 2006
    BUỒN - Thơ cổ điển & tiền chiến - Dec 14, 2006
    NẰM TRÊN ÐỒI CỎ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Nov 13, 2006
    HÓA THÂN - Thơ cổ điển & tiền chiến - Nov 08, 2006
    GỬI NGƯỜI TẠC TƯỢNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 29, 2006
    TÂY PHƯƠNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 24, 2006
    KHÔNG THẤY MẶT NGƯỜI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 23, 2006
    TÌM EM - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 18, 2006
    TIỀN KIẾP - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 16, 2006
    MỘT ÐÓA VÔ THƯỜNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 13, 2006
    HỒN NHIÊN - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 23, 2006
    QUẨN QUANH - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 18, 2006
    NẾU KHÔNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 26, 2006
    NỬA VÒNG KIM CÔ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 20, 2006
    BÊN NGỌN ÐÈN KHUYA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 15, 2006
    DUY THỨC - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 10, 2006
    TRĂNG THIÊN THU NỬA KHUYẾT - Thơ cổ điển & tiền chiến - May 26, 2006
    TRĂNG VÀ VƯƠNG QUỐC THƠ - Thơ cổ điển & tiền chiến - May 15, 2006
    GIÓ LÀO - Thơ mới & thơ tự do - Feb 13, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003