Sep 24, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
TRẦN QUANG THIỆU

 

Trần Quang Thiệu sinh năm 1943 tại Bắc Ninh, thiếu thời sống tại Hà Nội, di cư vào Nam năm 1954, và trưởng thành tại Đà Lạt.

Tốt nghiệp trung học và gia nhập Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà năm 1961.
Năm 1973 du học tại Hoa Kỳ, tốt nghiệp Cử Nhân Toán và Cao Học Quản Trị. Liên tiếp làm việc nhiều năm trong nghành Information Technology cho nhiều công ty high-tech trong vùng Bay Valley, California cho đến năm 2008.

Hiện hồi hưu, sống tại miền Nam Cali, nhưng vẫn tiếp tục viết và cộng tác với các tạp chí và websites tiếng Việt tại Hoa-Kỳ.

Tác Phẩm Đã Xuất Bản:

-Về Nơi Mù Sương, Vinasoft-2007: Tuyển tập gổm 11 truyện ngắn và 4 tùy bút viết về tình yêu và tình người.
-Tinh Thư Từ Mười Ngàn Dặm Xa, Vinasoft-2008: Tuyển tập truyện ngắn và tùy bút viết về những người trẻ sinh ra hoặc lớn lên tại hải ngoại nhưng vẫn còn nghĩ đến Việt nam, vẫn còn đi tìm một quê hương. 

Tất cả các bài của tác giả TRẦN QUANG THIỆU:
    GIÓ THOẢNG TÂY HỒ - Truyện/Ký - Dec 02, 2010
    CŨNG ĐÃ MUỘN RỒI - Truyện/Ký - Jun 26, 2010

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003