Aug 15, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
LÊ THẠCH THẤT

Cựu học sinh CHU VĂN AN 1964-1967

Tốt nghiệp:

- Cử nhân Giáo Khoa Triêt Hoc & Cử nhân Giáo Khoa Việt Hán 1971 – Đại Hoc Văn Khoa SAIGON
- Computer Science/Engineering – York University, Toronto – CANADA

Nghề nghiệp tại Việt Nam: GS Triết Trung học Long Xuyên (1971 – 1978)
Nghề nghiệp hiện tại : Senior  Software Engineer

Xem thêm các Diễn Đàn:

- http://lethachthat.wordpress.com/
- Thơ Tan Blog.

Tất cả các bài của tác giả LÊ THẠCH THẤT:
    MARCH 8, 2010 - Thơ mới & thơ tự do - Mar 09, 2010

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003