Sep 29, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
WENDY N. DUONG
Xem DƯƠNG NHƯ NGUYỆN
Tất cả các bài của tác giả WENDY N. DUONG:
    Serenade Schubert - artist: Wendy N. Duong - Nhạc - Nov 08, 2015
    GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG (VŨ THÀNH) – DREAM IN EXILE: FROM HANOI TO AMERICA. Artist: Wendy Duong. - Nhạc - Jun 22, 2014
    Reminiscence of a Long Lost Scent, Huong Xua, by Cung Tien - artist: Wendy N. Duong (soprano) - Nhạc - Oct 19, 2013
    Verum Corpus Mozart - Artist: Wendy N. Duong - Nhạc - Dec 16, 2010
    Choral of War by Le Thuong. ARTIST: WENDY.N.DUONG (LIVE PERFORMANCE) - Nhạc - Oct 26, 2009

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003