Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
NGUYỄN THỊ XUÂN-NGA
Hình ảnh
#1
Bấm vào hình
để phóng to

.,sinh 1937 tại Hải-Phòng, Bắc Việt-Nam. gia dình ngụ tai 141 Ðường Cát Dài Hải-Phòng.

Thân phụ : cụ Nguyễn Ðăng Trực, cựu học sinh trường Bưởi, làm Giám-đốc sở Ðịa Chánh, từ trước cho đến năm 1946. Sau khi tản-cư ra hậu-phương, năm 1950, trở về Hải-phòng, mở văn phòng Trắc Ðịa Sư và năm 1955 di cư vào Sài-gòn, tiếp tục mở văn phòng Trắc Ðịa Sư, dạy học tại trường Cao-Ðẳng Kỹ-Thuật và mất năm 1961.

Thân mẫu: cụ Nguyễn Thị Hinh, người làng Nành, tỉnh Bắc Ninh, thương gia.

Năm 1946 cùng với gia đình tản-cư ra Hậu-phương, cư-ngụ tại làng Lẵng Tình thuộc phủ Ðông-Quan, Tỉnh Thái-Bình.

Năm 1950, hồi cư về Thành, học lớp Nhất trường Tiểu-học Lệ-Hải, Hải-Phòng.
Tháng Tám năm 1951 thi đậu vào lớp Ðệ Thất trường Nữ Trung-học Trưng-Vương Hà-Nội .

Năm 1955 di cư vào Sài-Gòn, tiếp tục học tại trường Nữ Trung-Học Trưng-Vương Sài-Gon. Năm 1957, sau khi đậu Tú-Tài phần thứ nhất chuyển sang học lớp Ðệ Nhất trường Chu-Văn An, Sài-Gòn niên khóa 1957-1958.

Tháng 9 năm 1964, tốt nghiệp Ðại Học Sư-Phạm Sài-Gòn, ban Việt-Văn.

Tháng 11 năm 1964, kết hôn với GS Nguyễn Văn Riễm, người làng Hành-Thiện, tỉnh Nam-Ðịnh, Sĩ-Quan và là Giáo-sư Triết tại trường tư-thục Y Tân và trường Văn Hóa Quân-đội Sài-Gòn

Năm 1972., tốt-nghiệp Cư-Nhân Văn-Khoa.

Từ 1964-1975, Giáo-sư Việt-văn tại các trường:
-Trường Trung-học Diên-Khánh, Nha-Trang.
-Trường Trung-học Nhơn-Trạch, Biên-Hòa.
-Trường Trung-học Thủ-Ðức, Gia-Ðịnh.
Trường Trung-học Quốc-Gia Nghĩa Tử Sài-Gòn

Ngày 24 tháng Tư năm 1975, Cùng hai con rời khỏi Việt-Nam sang Phi-Luật Tân, trải qua bốn trại Tị-nạn do bảo-lãnh của chồng khi ấy đang du học ở New Jersey
Tháng 6 năm 1975 cùng chồng định-cư tại New Jersey

Mùa Xuân năm 1976 , cùng chồng ghi danh học tại Ðại Học Hoa-Kỳ, và cùng tốt nghiệp bằng Bachelor of Business Administration tại Trenton State College nay đổi tên là State College of New Jersey, năm 1979 .

Từ năm 1979, Làm việc về Kế-toán và Thư-viện.
Về hưu năm 1997.

Hiện nay định cư tại New Jersey.
Bà Xuân Nga có hai con là :

-Nguyễn thị Tuyết Hạnh, Cao-Hoc về điện, hiện nay làm Manager cho hãng Lookheed Martin ở New Jersey; chồng là Vincent Schell, MS, làm cùng hãng.Tuyết Hạnh có hai con là: Nicholas Quang và Jessica Hoa.

-Nguyễn Trường Giang, Bác-Sĩ Y-Khoa, làm về khảo-cứu và giảng dạy tại Trường University Of Pennsylvania, Philadelphia, thuộc Tiểu-bang Pennsylvania.

Ðã sáng-tác:
-Di-tản khỏi Sài-gòn năm 1975
-Cuộc Ðời Dạy Học.-
-Vòm TrờI Kỷ-Niệm.
-Hồi-ký về các cuộc du-lịch…

Sở thích: thích nghe nhạc, đọc sách và du-lịch.
Tất cả các bài của tác giả NGUYỄN THỊ XUÂN-NGA:
    WALT DISNEY WORLD, NƠI GIẢI TRÍ CHO MỌI LỨA TUỔI - Truyện/Ký - May 28, 2009
    CUỘC ĐỜI DẠY HỌC - Truyện/Ký - Jul 17, 2008
    NHỮNG CẢNH ĐẸP MIỀN NÚI LỬA HAWAII - Truyện/Ký - Jun 19, 2008
    NHỮNG KỶ NIỆM DƯỚI MÁI TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG - Truyện/Ký - May 06, 2008
    THĂM VÙNG NORTH WEST - Truyện/Ký - Apr 13, 2008

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003