Jun 01, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
THI HẠNH

Họ : Nguyễn
Tên : Mai Thảo
Bút hiệu : Thi Hạnh
Sinh Quán : Vũng Tàu, 1975
Định cư tại Na Uy từ mùa thu năm 1985
Làm thơ và viết văn mục đích chỉ là để giữ gìn và trau dồi tiếng Việt.
Bút hiệu khác: Cỏ Non (Stavanger)
Bắt đầu viết từ năm 1991, đã và đang đóng góp cho những đặc san ở Na Uy như Vượt Sóng, Viết Đọc, Mục Vụ …và liên mạng viet.no, trinhnu.net, phunuviet.org

Tác phẩm đã in :

- Hạnh Phúc Đơn Sơ (tập thơ) Na Uy 2007
- Quanh Vùng Tóc Rối (tập thơ) Na Uy 2008
- Đêm Nghe Lòng Thao Thức ( thơ in chung, 10 tác giả)
- Đếm Những Hư Hao (thơ, in chung với Nhược Thu)

Tất cả các bài của tác giả THI HẠNH:
    HÌNH ẢNH - Thơ mới & thơ tự do - May 10, 2011
    VẦN THƠ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 09, 2010
    TÓC NGẮN - Thơ mới & thơ tự do - Feb 26, 2009
    VẪN VIẾT - Thơ mới & thơ tự do - Feb 05, 2009

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003