Jun 01, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH


*Bút hiệu và tên thât: NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
* Tốt nghiệp: Cử Nhân Luật, Viện Dại Học Sài Gòn, 1974
* Cư ngụ tại Santa Anna, CA

TÁC PHẨM ÐÃ XUẤT BẢN:

 - Tơ Tóc Cũng Buồn, Văn Học xuất bản 1996
- Ðêm Hoa, Văn Học xuất bản 2001
- Những Buổi Sáng, Văn học xuất bản 2001

 

Tất cả các bài của tác giả NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH:
    RIÊNG NGƯỜI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Sep 13, 2014
    ÐƯA EM VỀ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Sep 04, 2014
    HOA XƯA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Aug 22, 2014
    ÐÃ LÂU - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 27, 2014
    KHI KHÔNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 22, 2014
    THAO THỨC - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 19, 2014
    THỀM XANH - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 14, 2014
    CHỈ VÌ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 09, 2014
    ƯỚC GÌ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 03, 2014
    ÐIỀU ANH NÓI - Thơ mới & thơ tự do - Feb 25, 2014
    QUÊ NHÀ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Feb 25, 2014
    NỖI NIỀM - Thơ cổ điển & tiền chiến - Feb 20, 2014
    CHỜ NHAU - Thơ cổ điển & tiền chiến - Feb 07, 2014
    HẸN HÒ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 31, 2014
    ANH ÐI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 24, 2014
    NGẠI NGẦN - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 18, 2014
    NẾU KHÔNG ÐI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 12, 2014
    BÂNG KHUÂNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 07, 2014
    Ở GIỮA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 12, 2013
    KHÉP MI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Aug 08, 2013
    ÐIỀU KHÔNG THỰC - Thơ mới & thơ tự do - Jun 03, 2013
    BẾN BỜ THỦY CHUNG - Thơ mới & thơ tự do - Jan 13, 2013
    CÕI RIÊNG - Thơ mới & thơ tự do - Jun 26, 2012
    MỘT NGÀY - Thơ mới & thơ tự do - Jun 06, 2012
    HỎI NẮNG - Thơ mới & thơ tự do - May 17, 2012
    HỒNG - Thơ mới & thơ tự do - Apr 12, 2012
    NỤ RẰM - Thơ cổ điển & tiền chiến - Dec 11, 2011
    CA DAO BUỒN - Thơ cổ điển & tiền chiến - Aug 17, 2010
    NHỦ THẦM - Thơ cổ điển & tiền chiến - Aug 21, 2009
    NỤ HOA ÐẦU - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 01, 2009
    ÐIỀU DANG DỞ - Thơ mới & thơ tự do - Mar 04, 2009
    BỎ TRẦU CAU - Thơ mới & thơ tự do - Jan 04, 2009
    VẪN THẾ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Aug 15, 2007
    VƯỜN THƠM - Thơ mới & thơ tự do - Jul 10, 2007
    SOI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 10, 2007
    TAY ÁO - Thơ cổ điển & tiền chiến - May 25, 2007
    KHÁT - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 25, 2007
    Ơ HỜ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 31, 2007
    CUỐI ÐÔNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 27, 2007
    VẼ HOÀI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 22, 2007
    NHỮNG NGÀY BỆNH - Thơ Tân Hình Thức - Thơ mới & thơ tự do - Sep 25, 2006

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003