Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
PHAN KHÂM


Sinh năm : 1942
Nguyên quán : Triệu Phong, Quảng Trị
Năm 1991 tỵ nạn chính trị tại Mỹ.
Hiện là Phó Chủ Nhiệm Tạp chí biên khảo Văn Học
CỎ THƠM.

TÁC PHẨM ÐÃ XUẤT BẢN:

- BÊN DÒNG THẠCH HÃN, Cỏ Thơm 2002.

Tất cả các bài của tác giả PHAN KHÂM:
    NÂNG HOA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Feb 25, 2005
    NGẮM TỪNG CÁI HOA, TỪNG CÁI NỤ - Thơ mới & thơ tự do - Jan 02, 2005

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003