Jun 01, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
ÐÀO TIẾN LUYỆN


- Sinh ngày 24 - 06 - 1935 tại Xuân Trường, Nam Ðịnh, Bắc Việt.

- Cựu học sinh CHU VĂN AN Hà Nội.
- Cử Nhân Giáo Khoa Việt Hán, Ðại Học Văn Khoa Sài Gòn

- Master Văn Chương Pháp (M.A in French) San Jose State University và hành nghề Giáo sư Ngoại Ngữ Ðại Học (Associate Professor) từ 1995.

- Ðã Xuất bản:

* Hoa Thông Thiên 1970
* Người Em Gái, 1972

Tất cả các bài của tác giả ÐÀO TIẾN LUYỆN:
    MẦU ÁO VÀO THU - Thơ mới & thơ tự do - Sep 26, 2012
    THẦN TƯỢNG - Thơ mới & thơ tự do - Jan 27, 2012
    TÌNH THU - Thơ mới & thơ tự do - Dec 16, 2011
    MẬT NGỌT - Thơ mới & thơ tự do - Nov 26, 2011
    TIỄN BIỆT HUYỀN TRÂN - Thơ mới & thơ tự do - Sep 27, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003