Mar 29, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
TRÀM CÀ MAU

- Viết văn làm thơ như một lối tiêu khiển

ÐÃ XUẤT BẢN:

* TRIẾT LÝ CỦ KHOAI (Truyện ngắn và phiếm)
Văn Học Xuất bản 2003

Tất cả các bài của tác giả TRÀM CÀ MAU:
    ÐEM TA RA BIỂN - Thơ mới & thơ tự do - Sep 22, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003