Aug 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
TRẦN VĂN LƯƠNG
Hình ảnh
#1
Bấm vào hình
để phóng to

Cử nhân Giáo Khoa Triết học, Viện Ðại Học Dalat
Cao học Ngoại Giao (CH8) Trường Quốc Gia Hành Chánh, Saigon.

BSEE, California State University, Long Beach
MSEE, California State University, Long Beach

Ph.D. in Electrical and Computer Engineering, University of California, Irvinẹ

Trước 1975, làm Tham Vụ Ngoại Giao tại Bộ Ngoại Giao, Saigon.
Nghề nghiệp tại Hoa Kỳ: Engineer/Scientist .
Hiện đang làm cho Boeing tại Anaheim, Californiạ

Làm thơ bằng tiếng Việt, Pháp và Hán.
Ðã soạn trên 30 ca khúc, tất cả đều là thơ phổ nhạc.

Tất cả các bài của tác giả TRẦN VĂN LƯƠNG:
    THĂM CON - Thơ mới & thơ tự do - May 20, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003