Sep 23, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VỊNH DƯƠNG HUỆ ANH
CHU TOÀN CHUNG
 Đạp đất đội trời Dương Huệ Anh
Tuổi ngoài tám bó vẫn tinh nhanh
Vẫn còn phong độ văn cùng võ
Vẫn thích tòm tem nhập mắt xanh
Kiều nữ, ca nhi có hỏi thăm
Khi nào thong thả sẽ thăm anh
Nghe nàng còn thích giao duyên lắm
Mà chỉ giao cùng Dương Huệ Anh
 
CHU TOÀN CHUNG

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003