Aug 15, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
CHU TOÀN CHUNG

Sinh năm 1937 tại Phú Thị Hưng Yên
Dòng dõi thi hương – Cháu nội của ông Nghè CHU MẠNH TRINH.
Cựu học sinh CHU VĂN AN Sài Gòn.
Trước 1975: GS Trung học
Từ 1984 định cư tại San Jose – CA

TÁC PHẨM: Chưa phổ biến
                      Thơ đăng trên các tạp chí văn học và mạng trong nước và hải ngoại

 

Tất cả các bài của tác giả CHU TOÀN CHUNG:
    TẶNG BẠN THUỐC LÀO - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 11, 2012
    SAY - Thơ mới & thơ tự do - Jul 20, 2011
    VỊNH DƯƠNG HUỆ ANH - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 27, 2011

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003