Aug 15, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
LÊ QUÝ THỤ
 
Sinh năm 1942
tại Huyện Duyên Hà - Tỉnh Thái Bình
 
Cựu họcsinh CHU VĂN AN Sài Gòn
 
Tốt nghiệp::
 
- Đại Học Bách Khoa  - Sài Gòn
- Cao Học Chính Trị Bang giao Quốc Tế, trường Cao Học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt tại thương xá Tax Sàigòn
 
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:
 
 
Tất cả các bài của tác giả LÊ QUÝ THỤ:

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003