Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
MƯA HÔN
HÀ HUYỀN CHI

Mưa hôn trải khắp Bolsa
Lòng trần mà bướm, mà hoa tưng bừng
Trao em suối biếc hương rừng
Trao anh bão hạnh cho đừng quên nhau

Mũ gai em đội lên sầu
Mũ ni anh máng trên cầu thị phi

hahuyenchi

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003