Mar 03, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÐÔI BỜ - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Gần không gần mà xa không xa
Ðôi bờ ngong ngóng đợi mưa qua
Tình như lá chết vương đầu ngõ
Gầy guộc cành xương vẫy thiết tha

Mùa đau sương muối rừng bơ vơ
Gía buốt luồn trong máu vị ngờ
Em có khi nào soi hối tiếc
Ta bây giờ ngắm lại ta xưa

Tình đến rồi đi không ngó lại
Nằn nì, níu kéo cũng hoài công
Lại như trăng nước sầu quan tái
Dường đã hôm nay nước đổi dòng?

hahuyenchi

On The River Banks

Neither close nor far away
On both sides of the river, for rain we wait
Love is like dead leaves at the gate
Stripped from stems that call assiduously

Amid sorrow and bitterness
In a forest of loneliness
Doubt seeps in my cold blood
Did you ever look back with regrets
As I search myself in the past?

Love comes and departs
What helps in holding it back                         
Like moon and river in recurring sadness
The current seems to change its coursẹ

English version by baongoc


 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003