Mar 03, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
HẠNH PHÚC DƯỜNG NHƯ BƯỚC GIẬT LÙI - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Ngày tháng tiêu sơ tâm trúc thẳng
Ta mỗi còng thêm dưới gánh buồn

Qua nửa đời đau quê còn mạt
Nguời hô đoàn kết đến khan hơi
Tình thêm một tuổi thêm hiu hắt
Hạnh phúc dường như bước giật lùi

Dông bão quanh đời, em giấu mặt
Khóc cười chi cũng mình em hay
Neo con thuyền nát sầu hiu hắt
Ta đợi chờ chi ở kiếp này

Những ngày vắng em buồn sơn lâm
Thì nắng, thì mưa qua âm thầm
Hướng dương chết héo chiều cô tịch
Rừng trách oan và núi hiểu lầm.

hahuyenchi

Happiness Seems To Step Backwards

As a straight bamboo pole
Days stroll by, unencumbered
Alas, I am bent under a load of sorrow.

For three decades aching for the country
People shout slogans of unity
Love after one year marks no gain
Happiness seems to step backwards

A recluse from storms and winds
You safeguard your feelings
Mooring the boat full of worries
What do I yearn for in this destiny?

Days without you are utterly sad
Whether in dryness or rain
Sunflowers wither in the shade
Of a forest of assumptions and blame.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003