Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
BUỒN EM VÔ CỚ - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Hỏi trăng, đã bớt sầu chưa
Tóc đêm huyền hoặc sao thưa biếng cài
Hỏi đàn, chạm khúc bi ai
Nghe như tôi vẫn mé ngoài tri âm

Hỏi em, thêm những lời câm
Buồn em vô cớ nẩy mầm trong tôi
Cây oan giờ đã xanh chồi
Thành rừng bi thiết mấy hồi há em?

hahuyenchi

Unfounded sadness

O Moon, has your sadness waned?
Stars don't adorn your hair in mystery
O Lute, a deep lament is strummed
Depicting me at the peripherỵ

Asking you, I get mute answers
Unfounded sadness creeps in me
Green is the tree of prejudices
Yielding a thicket of anguish.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003