Mar 03, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
SÔNG VÂY NÚI CHẮN RỒI SAO CHỨ - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Ðời mất vui khi tình mất vui
Nói gì đi nữa cũng thừa thôi
Không ai gieo gío sao thành bão
Người chẳng nhìn ra ám khí người

Sông vây núi chắn rồi sao chứ
Khổ tượng hình từ lúc mới quen
Bởi kẻ phóng tâm, người nhiễu sự
Tài hoa chi lăm đất trời ghen

Tình mất vui khi bước giật lùi
Thương nhau không biết khóc hay cười
Chừng khi vượt khỏi rừng oan khuất
Sẽ thấy bao la những biển trời

hahuyenchi

What If Obstacles Surround Us

Joy is lost when love is absent
What help provide empty words?
One sows the wind for each storm
Humans shield their bad intents.

What if obstacles surround us?
Pains amass since the first encounter
Darts fly, ađing to slanders
People envy your rich talents.

Love loses its shine when stepping backwards
Loving one another amid tears and laughters
Beyond the forest of calamities
Sky and sea reveal their immensitỵ

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003