Mar 03, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
DĂM LẦN CỬA KHÓA - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Kho tàng ta có chẳng là bao
Mà bít, mà bưng mọi lối vào
E thất vọng người khi lỡ thấy
Chút lòng tự sỉ cũng hư hao

Dăm thùng sách mới nằm say ngủ
Mấy xấp tình thư sắp mốc meo
Người tới rồi đi, ân oán cũ
Bạn bè dăm đứa rụng rơi theo

Ðôi ba tấm ảnh thời xanh trẻ
Ðã úa vàng như tuổi xế chiều
Kẻ mất, người còn tươi ngấn lệ
Lũ em côi cút ở quê nghèo

Em hỏi mấy lần chìa khoá đó
Ta cười rất lãng, tìm không ra
Ðương nhiên ta nhớ và không nhớ
Trong góc kho tàng có xác ta

hahuyenchi

At times, the door is locked

My treasure is indeed meager
Why hoard it so carefully
Do I fear luring the seer
Although apt in blaming myself?

Books lay unopened in cases
Love letters in moldy bundles
With the tide come and go people
A few friends depart from their bases.

Old pictures of the youthful past
Are yellow as our sunset
Some have died, others hold their tears
Thinking of their orphaned peers.

Frequently, you ask for that key
I smile, unable to locate
At times, I recall then forget
Myself floating among these riches.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003