Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
NHỚ ÐÔI LÚM ÐỒNG TIỀN
TYNA BÙI TUYẾT NGA

Thẹn thùa, em nhẹ cười duyên
Thân 'nghèo' chợt được đồng tiền tuyệt xinh!
Thầm mong nàng chỉ cười mình,
Ðem về ấp ủ hai trinh đồng tiền!
Người ơi, dù chẳng rõ tên
Nhớ thương sao mãi đeo bên cạnh lòng?
Có 'tiền' giờ lại thành... không!
Mới nghe cười dịu êm nhung...còn gì?

Trăm năm đã hẹn đúng thì

Gặp nhau chắc có duyên chi? để mà...
Lòng tôi vẫn nghĩ người ta
Nhớ ngày, nhớ tối răng ngà cười duyên
Hỡi cô má lúm đồng tiền
Cười riêng tôi mãi, tôi điên nhớ người!

Tyna BÙI TUYẾT NGA

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003