Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
MẠCH SUỐI NGẦM - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Hạt giống vui chưa kịp nẩy mầm
Ðã nền cao ốc giữa sơn lâm
Mảnh trăng huyền thoại vào quên lãng
Ai biết còn đau mạch suối ngầm

Nhớ tiếng cười sôi lúc nửa khuya
Ðêm sau, sau nữa lòng còn nghe
Với nhau trời đất dường vô nghĩa
Gió vẫn từng cơn gọi bão về

Thì chôn kỷ niệm cho tàn kiếp
Trăng một lần soi đẹp nửa đời
Dâu biển đáng gì sau hối tiếc
Chẳng cùng canh thức lúc đêm vơi

hahuyenchi

The Hiđen Source

The seed of joy did not germinate
Yet became an edifice in the forest
The mystic moon fell in oblivion
How to gauge the hiđen sources pain?

I missed the cheerful laughs at wee hours
Lingering into the next night and later
Sky and earth disintegrate when were together
Amid wind and storm each moment.

Lets shroud memories until the last breath
Once, the moon shines on our lives
The earth can shatter with regrets
When we do not share the night in wait.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003