Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CÔNG TOI - English version by Ngo Dinh Chuong
MẬU BÌNH

Bạn cần điều chỉnh hồ sơ
Cơ quan lục lọi hàng giờ không ra
Rõ ràng mới nạp hôm qua
Tìm thêm nửa buổi cũng là công toi

maubinh

Wasting Time

If you wished to file ađitional papers
Nothing would be done after several hours
Your originals were clearly submitted yesterday
The office has searched,ut couldn't find the folder.

English version by Ngo Dinh Chuong

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003