Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
SẦU MÂY - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Em hờn tủi nói lời khinh bạc
Kể như tôi nhạn lạc sầu mây
Non kia còn ngắm núi này
Trái tim lãng tử còn đầy màu tham

Toan nói hết, nói làm sao được
Vẫn hồn nhiên dối trước gạt sau
Thương nhau nên ngại buồn nhau
Nói hay không nói cũng đau lòng người

Tôi lỡ kiếp mây trời phiêu dạt
Kiếp tằm kia tới thác còn vương
Với em tình vẫn keo sơn
Với người chút chút, em hơn ngàn lần.

hahuyenchi


Sad Clouds


In sorrow, you utter words so bitter
Blaming me, a swallow among sad clouds
Yearning for greener pasture,
A heart full of envy and adventure.

I wish to convey my thoughts, alas,
Genuinely conceal them all
Afraid to hurt feelings, for loves sake
Truth is hard to take.

My wandering destiny has been traced
A silkworm fate entangled until death
With you, love is so ardent
Towards others, my affection is scant.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003