Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VỚI EM LÀM SÓNG - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Em ơi thực, mộng làm sao phân
Cái ta đang thiếu, cái em cần
Vàng son, đá xảm đâu là thực
Cuối biển đầu non vẫn mộng lâm

Tất tả ngược xuôi trăm thứ việc
Vẫn anh đâu đó ở trong ngày
Trăm dòng chữ ngộ còn chưa viết
Nhớ vẫn từng ngăn, nhớ thật đầy

Thức ngủ trầm luân ở cõi văn
Vẫn trôi mù kiếp giữa dòng trăng
Với em làm sóng vào miên viễn
Nhạc réo cung buồn vạn dấu thăng

Xa thật xa, ta cũng thật gần
Không là ma quỷ, chẳng thiên thần
Cho nhau phiến mộng trong đời lãng
Cũng đủ ngàn sau chẳng xót thân.

hahuyenchi

With You, Making Waves

Darling, of truth and dream, how to distinguish
What I need, what you relinquish?
Of pure gold, coarse stone, where is valuẻ
At sea end, on top of the mountain
An impenetrable jungle reigns.

Attending to myriads of activities
You still think of me through the day
With hundreds of refined thoughts unsaid
I miss you so, on each shelf of my memorỵ

Whether trading views in literature or not
You navigate in the love path endlessly
With you, making waves to infinity
The tune is so sad, with sharp notes by thousands.

Although afar, we are very close
Neither devils nor angels
Sharing the block of dreams in transience
Is enough to validate this existencẹ


English version by baongoc

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003