Jun 17, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TÍM CHIỀU - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Trăng non, chiều lụn, gió lên
Lòng không, đời lạnh, nhớ em tím chiều
Ta ngồi đối mặt cô liêu
Tình xa dường cũng tàn theo bóng ngàỵ

hahuyenchi

Purple Afternoon

At moonrise, one late afternoon in the wind,
An empty heart in a cold existence,
I remember you sadly every moment.
Face to face with solitude
Our distant love, along the days,
Like smoke seems to vanish away.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003