Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
NHƯ SƯƠNG KHÓI - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Tình như sương khói mịt mờ
Chén tin uống vội, chén ngờ còn chưa
Thì cho gío đẩy, sóng đưa
Ðâu cần biết bến biết bờ là đâụ

hahuyenchi

Like a Nebulous Cloud

Love is like a nebulous cloud
We gulp the cup of faith, without doubt
Let's fly with the wind, glide on waves
Not worrying where to land.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003