Jul 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
THẦM LẶNG
MIÊN DU - ÐÀ LẠT

Thầm Lặng suy tư giữa cuộc đời
Nghiã là cungThanh của hồn tôi
Nghĩa là hạnh phuc tôi suy gẫm
Là bươc khôn ngoan của một đời

Ðá qui vòng vàng tôi chăng đêm
Chẳng tìm danh lợi bởi vô thường
Chẳng tham một bưõc hơn thiên hạ
Chẳng muôn tình tôI vương bụi đường

Tôi tìm chân ly trong im lặng
Tìm khõi ân tình đã vỡ đôi
Tư tưởng mỗi ngày tôi thăp sang
Trai tim sầu khổ Lạnh băng rồi

Miên Du Dalạt

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003