Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
LỠ CHỌN YÊU EM
HÀ HUYỀN CHI

Ta té lăn cù trên mặt lộ
Té như trời giáng, như em quở
Tứ chi bầm dập, mũi ăn trầu
Té xấp mặt nhưá đời lỡ dở

Ta muốn nằm luôn cho rảnh nợ
Như xưa đỏ ngực hay xanh cỏ
Sống thừa ai tiếc mạng mà chi
Hỡi thăng vong thân, thằng mắc gió

Lỡ chọn yêu em, chọn gian khổ
Té ngày, té đêm, té bá thở
Nhảy Dù Cố Gắng cũng tan hàng
Còn lại tình đau, màu Mũ Ðỏ

hahuyenchi

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003