Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
DÂU BIỂN
CAO MỴ NHÂN

Chợt thức, sáng ra là buổi hẹn
Trọn đời chưa tỉnh giấc xuân xanh
Thì thôi, năm tháng còn dâu biển
Giây phút gần nhau, hãy chúc lành

        CAO MỴ NHÂN


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003