Aug 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
GIẤC MƠ LÀM GIÓ - English version by Minh Vien
MINH VIÊN

Bởi em gầy như cỏ
Và chập chờn như mây
Nên anh là lá úa
Chở mùa thu heo may

Bởi mùa Xuân gẫy cánh
Bởi tình yêu bay xa
Nên anh là tượng đá
Nghe hạnh phúc trôi qua.

Minh Viên

DREAM OF BEING THE WIND

Because you are as thin as a weed
And float like a cloud
I become a yellow leaf
Carrying a wilted Autumn

Because Spring's wings are broken
And love flies away
I become a stone statue
Listening to my happiness pass by

English version by Minh Vien


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003