Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
NHÁT GÁI - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Hai đêm liền ta gặp trong mơ
Em dịu hiền rất mực ngây thơ
Toan nhẹ gót qua cầu răn giới
Ta, mèn ơi, quá đỗi khù khờ

Trái chín mọng trong tầm tay với
Ta ngại ngần, chết nhát như thường
Hai đêm liền nói nhăng tán cuội
Ta loanh quanh chửa dám lên đường

Tiếc hùi hụi cơ may hiếm có
Ðời còn ai ngấm ngố như ta
Tình đã ngỏ đâu cần ngại nữa
Vẫn nửa vời khi Bụt, khi ma

Em hứa lại nhưng không trở lại
Ðêm lạnh lùng chăn gối tương tư
Ta lãng tích bờ khôn bến dại
Ðời chưa hư dù cái tâm hư

hahuyenchi

Shyness

For two nights, we met in dream
You were so ingenuous and sweet
Almost going over boundaries
I was so nay`ve myself, O dear!

The ripe fruit was at arm reach
Too shy, I lost the opportunity
For two nights rambling without end
Procrastinating at length.

How did I lament my luck so rare
There was no one more silly
The heart was unlocked, why wait?
At times I appeared as devil or sage.

You promised to come, but didn't
Missing you in the cold night by myself
I wandered through reason and foolishness
A sane mind and evil heart, feeling no regrets.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003