Aug 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TRÀN NGẬP LO ÂU - English version by Minh Vien
MINH VIÊN

Thế giới nung lò lửa chiến tranh
Cây thanh bình úa lá khô cành
Bồ câu cháy họng, bay càng khát
Bụi độc mờ mây, biển nước tanh

MINH VIÊN

BURDEN OF WORRIES

The furnace of war ignites the world
Polluting the clouds over bad-smelling seas
The tree of Peace day and night withers
And stray doves are hungry and thirty

English version by Minh Vien


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003