Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CÀNH CONG - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Chim đơn, lá mọn, cành cong
Ta côi, đời mạt, lưu vong, tuổi chiều
Yêu người, người chỉ vờ yêu
Mượn cơn ghen sảng, ghen tiều giết nhau

hahuyenchi

Distorted branch


A lone bird, shriveled leaf, distorted branch
Destitute orphan
Expatriate in the autumn of life
I love you, who likes to lure
And kills me with crazy jealousy ruses.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003