Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
ÐÀN NHỚ TAY NGƯỜI - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Lòng ta một phím đàn xưa
Với em dạo khúc gió mưa hải hà
Em vui gảy nhịp thiết tha
Em buồn cung oán bi ca mịt trời

Hôm qua đàn nhớ tay người
Sáu giây quặn thắt ngậm ngùi ngó nhau
Mong hoài chẳng thấy em đâu
Ðàn câm tình lỡ thêm đau lòng đàn.

hahuyenchi

. The Lute Missed You

My heart is the frets board of bygone years
For you to play the tune of sea and river
When happy, the song is jubilant
In sadness, resounds the painful lament.
Yesterday, the lute missed its player
The idle strings stared at each other
Waiting for you until wee hours
Mute instrument and lost love dwelled in sorrow.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003