Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
SÓNG NGẶT GÌ RỒI CŨNG LƯỚT QUA - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Mưa, tạnh gì đâu đời vẫn ướt
Trốn vào đâu dăm nỗi bất ưng
Ta khó khăn và ta dễ ợt
Vẫn ngổn ngang phiền muộn như rừng

Em ưng thuận rôì em phản đối
Em khen vùi rồi cũng chê bai
Con đường cũ mọc chân trời mới
Lối trăng về khuất bóng tương lai

Ta tranh cãi những điều vô ích
Cách nào dây nghiệm được đúng sai
Tên bay mỏi còn chưa tới đích
Ta trăm năm còn ở cõi ngoài

May mỗi đứa lùi nhau một bước
Sóng ngặt gì rồi cũng lướt qua
Lại nghiêng ngả những chiều sông nước
Vẫn ướt mèm dù chẳng phong bạ

hahuyenchi

. Overcoming the Perilous Surf

With rain or not, life is wet
A few disagreements are no ground for hiding
Whether difficult or easy going
Hard steps are in store for me.

You agree then contradict
Praise and blame at will
At road end appears a new skyline
Future is unclear, where the moon shines.

My arguments have futile endings
Which way to probe your feelings?
Arrows fly, missing the target
In a hundred years, I am still on the outskirts.

Luckily, we back out one step in time
The perilous surf has subsided
In our arms we relish afternoons in bliss
Wet with love in non-stormy weather.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003