Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
CHƯA XONG ÐỜI CHƯA DỄ BUÔNG TAY - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Em đâu rồi, em buồn hay vui
Vẫn trong ta dấu ấn một đời
Con sóng nhớ vỗ bờ không rứt
Buồn vui chi cũng mình ta thôi

Ðêm như ngày, dù nắng hay mưa
Ðời hắt hiu trong nghĩa đợi chờ
Em trốn biệt, dối lòng như đã
Vắng nhau chừng sỏi đá tương tư

Nhớ thương ta ngày một thêm đầy
Tình như chim mỏi cánh còn bay
Giây oan nghiệt gỡ hoài chưa hết
Chưa xong đời chưa dễ buông taỵ

hahuyenchi

. Life Is Not Over

Where are you, sad or happy?
In me lingers the seal of a life time
The wave of longing breaks on shore endlessly
In joy or sorrow, I am one only.

Night and day, rain or shine
My life is sad in waiting
You disappear, hiding feelings
In separation, even rocks are lovesick.

Each day I feel deeper longings
Love still soars on tired wings
Amid entangling links of adversity
Life is not over, we can't surrender.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003