Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
YÊU NHAU - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Yêu nhau nào phải lỗi lầm
Sát tăng, giết Phật, hại nhân, hại mình?

Yêu nhau nào kể nhục vinh
Cái tâm nhật nguyệt, cái tình thủy chung

Yêu nhau nào quản sâu nông
Tình như mây nước bềnh bồng cùng trôi

Yêu nhau chẳng thẹn đất trời
Thì như mưa nắng, buồn vui, kiếp này

hahuyenchi

. Loving One Another

Loving one another is no sin
Is it killing Buddha,
Ruining ourselves, or our next of kin?

Loving each other in spite of adversity
Our hearts change like moon and sun, brightly,
Still the affection prevails.

In depth or shallowness
Love glides like clouds floating along waves

In love, there is no place for shame
We are like sun and rain,
Joy and sadness in this world.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003