Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
ÐỪNG EM - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI


Với người độ lượng hài hòa
Với em soi ngắm, di hoa chiết cành
Với người buông thả hết mình
Với em dẫn sử viện kinh đặt bầy

Bởi người gió thoảng mây bay
Bởi em còn nợ anh đây một đời
Ðừng em cả giận nhiều lời
Khiến đau cái nghĩa, làm vơi cái tình.

hahuyenchi


Please don't

With others, I am tolerant
With you, so observant
To others, I am carefree
To you, an all time referee

For others are passing clouds
You are in this life indebted to me
Please don't let words of anger
Hurt our love and affinity.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003